سنگزنی گندم چینی و ترکیه به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن